Αν χρησιμοποιείτε tablet, γυρίστε την οθόνη οριζόντια.
Αν χρησιμοποιείτε κινητό, δείτε το πρόγραμμα μέσω της σελίδας myplasticfootprint.gr